تبلیغات
ویكی لینك -WIKILINK - عشق سالم و عشق ناسالم

جدیدترین مطالب سایت

عشق سالم و عشق ناسالم

در اینجا به طور مختصر چند نمونه از خصوصیات و ویژگی های عشق سالم را در مقابل عشق مسموم و ناسالم برایتان بیان می کنیم

عشق سالم عشق نا سالم
اولویت دادن به خود و عقاید فردی غرق شدن در رابطه ی عشقی
راهی برای رشد کردن و پیشرفت، و علاقه به رشد و پیشرفت دیگران امنیت و راحتی فقط در مطابقت با فرد مقابل دیده می شود، شدت این نیاز می تواند به عنوان اثباتی برای این عشق باشد که ممکن است به ناامنی، ترس و تنهایی بینجامد.
علایق جداگانه و متفاوت، دوست های جدا و حفظ روابط و دوستی های دیگر در کنار این عشق روابط اجتماعی بسیار محدود، فراموش کردن علایق و دوستی های سابق خود
تشویق کردن یکدیگر به پیشرفت، اطمینان به ارزش های فردی شیفتگی و غرق شدن در رفتارهای فرد مقابل، ترس از ایجاد تغییر
اعتماد صحیح (اعتماد به فرد برای رفتار کردن به صورت طبیعی و نرمال) حسادت، احساس مالکیت، ترس از رقابت
سازش و مصالحه با یکدیگرف کمک و همفکری با یکدیگر برای حل مشکلات قدرت، حق کنترل و حاکمیت در رابطه را می دهد، سرزنش کردن به خاطر کارها و اعمال گذشته
در نظر گرفتن فردیت و شخصیت طرف مقابل تلاش در تغییر شخصیت فرد مقابل و شبیه کردن او به خود
واقع گرایی در همه ی جنبه های رابطه رابطه بر اساس پندارهای بیهوده و فرار از واقعیت و مسائل ناخوشایند است
مراقبت و توجه به خود، حالت و وضعیت روحی و روانی هر فرد به احوالات طرف مقابل وابسته نیست داشتن این توقع که فرد مقابل میتواند حال و هوای شما را بهبودی بخشد و شما را نجات دهد
جدایی عشقی (توجه کردن و اهمیت دادن به فرد مقابل اما در عین حال رها کردن او به حال خود) هم جوشی (غرق شدن در مشکلات و احساسات فرد مقابل)
سکس مسئله ای است که از سر دوست داشتن و توجه در رابطه به وجود می آید وجود فشار و سختی روی مسئله ی سکس به خاطر ترس، عدم امنیت و نیاز به لذت فوری
توانایی لذت بردن از تنهایی خود ناتوانی و درماندگی به هنگام تنهایی و جدایی
چرخه ای از آرامش و رضایت چرخه ای از نا امیدی و درد
گفتگوها براساس درک متقابل، کمک و همدردی بنا شده است گفتگوها براساس سرزش و عیبجویی کردن، تسلیم شدن یا کنترل فرد مقابل بنا شده است

عشق نباید دردآور باشد. البته سختی و مشکل درهمه ی روابط وجود دارد، اما اگر این مسئله همیشه ادامه پیدا کند، مطمئناً یک جای کار مشکل دارد. رابطه های عشقی باید براساس قدردانی و محبت بناشود نه براساس ترس و عدم امنیت.


برچسب:

صفحات

لینک دوستان

ابر برچسب ها